Kontakt : info@kristenryeng.com

 WWW.KRISTENRYENG.COM

 

Info om 1118 moh øst for Smalakdalen:

Høyde 1118 moh ligger øst for Smalakdalen som en av fem høyder vest for Gjømmerdalsbreen.

Toppen har ingen toppvarde og er uten navn, noe som helt sikkert bidrar til få besøkende iløpet av en sesong.

Fra toppen er det flott utsikt mot Gjømmerdalsbreen og fjellene rundt.

Parkering ved E8 i Lavangsdalen der veien krysser Smalakelva.

Fra parkering til toppen er det ca 3,5 km å gå hver vei. Beregn 2 til 2,5 timers gange opp - og 1,5 til 2 timer ned.

En tur som passer de fleste.

 

Bilder fra turen

 

Værvarsel fra YR.no

(Smalakdalen)

 

 

EKSTERN INFORMASJON

Bilder og turbeskrivelse (nabohøyden) fra www.kugo.no

1118 moh - øst for Smalakdalen

 

Turbeskrivelse

Øst, og sør-øst for Smalakdalen i Lavangsdalen ligger en rekke spennende navnløse fjell/høyder. Høyde 1118 moh ligger rett øst for Smalakdalen og er èn av fem høyder som danner en "vegg" vest for Gjømmerdalsbreen. Høyde 1118 ligger lengst mot nord, og er den laveste av de nevnte fem høyder. Fjellet nås enkelt til fots fra Lavangsdalen, med kort innmarsj gjennom Smalakdalen og en total distanse på litt over 3,5 km hver vei.

 

Navnløs høyde, 1118 moh sett fra Smalaktinden:

 

 

Kartutsnittet fra Norgesglasset nedenfor viser fjellets plassering:

 

 

Navnløs høyde 1118 moh sett fra Andersdaltinden. Med inntegnet rute opp:

 

 

 

Fra Tromsø kjører man via Ramfjorden inn i Lavangsdalen langs E8. Etter å ha passert kommunegrensen mellom Tromsø og Balsfjord finnes det avkjøring og gode parkeringsmuligheter der E8 krysser Smalakelva. (Se kartutsnitt nedenfor).

Parkeringen fungerer som et glimrende startsted for turer inn langs Smalakdalen og Smalaktinden. Vær imidlertid oppmerksom på at Smalakelven kan ha stor vannstand, samt at det kan by på problemer å krysse denne tørrskodd (se bildet til venstre). For turer inn mot de navnløse høydene øst for Smalakdalen er det derfor lurt å krysse elva til fots på E8 før man legger ivei opp Smalakdalen. (bildet til høyre).

 

 

 

 

 

Se kartutsnittet fra Norgesglasset nedenfor som viser en mulig trase mot toppen:

 

Fra parkeringen starter man turen ved å krysse elva langs E8 (som nevnt ovenfor). På Smalakelvas sørside går det en flott smal sti opp Smalakdalen. Følg stien gjennom skogen og et stykke inn dalen. Høyde 1118 moh vil raskt komme til syne, og kursen legges gradvis mot de bratte bakkene opp mot toppen. Det kan virke fristende å jobbe seg raskt opp i høyden mot Skjelevhøgda (bilde til venstre), men vær oppmerksom på at det går et lite dalføre mellom Skjelelvhøgda og de navnløse høydene. Å slite seg opp for raskt i høyden på ryggen av Skjelelvhøgda kan dermed medføre at man må gå NED på motsatt side.

Før man starter oppstigningen mot toppen må noen små elver og bekker krysses i dalen mellom Skjelevhøgda og navnløs topp 1118 moh. Dette går uten problemer i gode fjellstøvler. Har man skodd seg i joggesko vil en måtte regne med å bli våt på beina her. (bildet til høyre).

 

 

Siste motbakken mot toppen er brattest i starten. Etter den bratteste delen kommer man opp på en liten rygg som leder deg videre mot toppens siste brede flanke mot toppen. Underlaget er grus og vegetasjon i starten, og fra ryggen mot toppen flott steinur. Vær oppmerksom på at det nederste partiet har mye løs steinur (bildet til venstre). Her er også terrenget på sitt bratteste - så vær spesielt forsiktig dersom dere er flere som går sammen. Tenker da spesielt på faren for løse stener og mindre ras. Å gå i samlet flokk eller ha god spredning sideveis er lurt i slikt terreng.

Toppen av 1118 moh er uten varde, og helt sikkert en topp som ikke så mange besøker iløpet av en sesong. Herfra vil man kunne nyte flott utsikt mot Gjømmerdalsbreen og fjellene rundt.

Tidsmessig er dette en topp som sommerstid i moderat tempo lar seg gjøre på 2 - 2,5 timer opp. Beregn 1,5 - 2 timer ned.

 

 

 

 

 

God tur!

 

 

 

 

Tilbake til TURBESKRIVELSER

www.kristenryeng.com © 2007 - 2011