Kontakt : info@kristenryeng.com

 WWW.KRISTENRYENG.COM

 

Info om Middagstinden

Middagstinden ligger på Kvaløya i Tromsø kommune. Fjellet ligger plassert lengst vest i rekken over populære fjell ved Kattfjordeidet og måler 1006 meter over havet.

Parkering finnes like ved svingen der veien ned Kattfjorddalen krysser Tverrfjellelva.

Ruten mot toppen er ca 5 km hver vei og i rolig til moderat tempo tar denne turen ca 2-3 timer til toppen. Regn med minst 2 timer ned igjen.

 

Bilder fra turen

 

Værvarsel fra YR.no

 

 

EKSTERN INFORMASJON

Bilder og turbeskrivelse fra www.kugo.no

Bilder og turbeskrivelse fra www.ryggsekk.net

 

Middagstinden - 1006 moh

 

Turbeskrivelse

Middagstinden ligger ved Kattfjordeidet på Kvaløya, er 1006 meter over havet og er en populær destinasjon for de med brett eller ski vinterstid. Denne beskrivelsen er ment for de som ønsker å besøke toppen i barmarksesongen.

 

Kartutsnittet nedenfor viser fjellets plassering:

 

Parkering finnes i området der hvor Tverrfjellelva krysser vei. For å holde sko og føtter tørre lengst mulig starter du turen med å gå over bruen mot sørvest før du beveger deg opp bakkene mot Tverrfjellet. På denne måte kommer du deg tørrskodd over på riktig side av Tverrfjellelva.

 

Se bildet nedenfor som viser inntegnet anbefalt rute mot toppen:

Middagstinden, 1006 moh - Sett fra Durmålstinden, 921 moh

 

 

Nedenfor et kartutsnitt med inntegnet rute opp (rød) og anbefalt rute (blå):

 

 

Som kartet ovenfor viser sikter man seg fra parkeringen inn på Tverrfjellet's varde på 511 moh. Like før toppen her kommer Tverrfjellvatnet til syne (bildet til venstre) og den videre kurs legges mot nord. Jeg gikk på vestsiden av vannet på vei opp, noe som er en mer kronglete rute sammenlignet med østsiden. På vestsiden der jeg gikk er det små partier med bratt svabert i vannets nordlige ende, noe som medfører litt klyving for å komme rundt. Velger man å følge den blå inntegnede ruten opp, er traseen uten problemer.

 

 

En alternativ trase er å følge ryggen fra høyde 511 og ryggen over Tverrfjellet ned mot vann 554.(Bilde til høyre). Ulempen her er at man da må slippe seg ned over 100 høydemeter fra Tverrfjellet før man fra vann 554 starter på siste oppstigningen mot Middagstinden.

 

 

 

 

 

Vann 554 (bildet øverst til høyre) passeres på vannets vestre (venstre) side. I enden av vannet står man da i bunn av turens bratteste, og siste, bakke. Her ligger det beste "sporet" langs ryggen på vestsiden (venstre side) av bakken. Underlaget her er stein i en kombinasjon med gress og lyng. Den beste utsikten på vei opp er også langs ryggen her. (Bildet nederst til høyre).

Bildet til venstre viser utsikten ned langs ryggen fra Middagstinden og tilbake mot vann 554 ,nærmest, og Tverrfjellvatnet ,lengst bak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

På toppen er det et flatt parti med fine "rasteområder" med utsikt i alle himmelretninger. Dette området er en fortopp til Middagstinden. Den endelige toppen ligger noen meter til vest og kan nås via litt klyving. Tidsmessig er dette en tur som i rolig til moderat tempo tar ca 2,5 til 3 timer å nå toppen. Regn med å bruke minst 2 timer ned igjen.

 

 

 

Middagstinden sett fra.....   (klikk på bildene for større utgaver)

     

                               ... Durmålstinden               ... Nordfjordtinden                             ... Tverrfjellet

 

 

 

God tur !

 

 

 

 

Tilbake til TURBESKRIVELSER

www.kristenryeng.com © 2007 - 2010