WWW.KRISTENRYENG.COM
 

 

FINNMARKSVIDDA 2008

 

MENY

Hovedsiden

Deltakere

Tur informasjon

Ruten over vidda

 

Turbeskrivelse

Bilder fra turen

 

 

Samarbeidspartnere:

 

Ruten  i grove trekk »

 

Vi reiser fra Tromsø med fly til Lakselv. Herfra tar vi oss til Stabbursnes som blir startpunkt for turen over vidda. Fra Stabbursnes tenker vi å følge Stabburselva som renner gjennom Stabbursdalen. Først vestover, dernest sørover - før vi til slutt vender skituppene vestover og ender i Alta. (Se bildet ovenfor).

Nedenfor kan du se ruten i grove trekk. Den ønskede ruten er markert med blå farge. Alternative traseer markert med rødt. Sort-prikkede markeringer illustrerer scooterløyper. Finnmarksvidda er stor, og jeg har delt inn ruten i 4 ulike kartutsnitt som overlapper hverandre.

Kartet ovenfor viser startpunktet i Stabbursnes. Herfra benytter vi vei og stisystemene for å komme oss lengst mulig inn i dalen første kvelden. Første alternative rutevalg kommer i de bratte dalsøkkene ved Stabburselva. Den siste mulige reservetraseen avhenger litt av føre, forhold og hvor vi har lyst å gå. Vi ønsker å holde oss i skogen og den blå traseen er også den korteste med tanke på vår videre ferd sørover.

Starten er i følge kartet det mest kronglete og vanskelige partiet på turen. I det vi vender nesen sørover ser det relativt greit ut - noe neste kartutsnitt også viser.

På vei sørover holder vi oss i vestkanten av nasjonalparken. Vi følger Stabburselven og det skogkledte området på vei sørover. Avhengig av tidsforbruk får vi første mulighet til å bryte av mot Alta som kartet viser ca midt i bildet. Her vil vi kunne følge en scooterløype som går mot Alta. Alternativt vil vi få enda en mulighet til å bryte mot Alta helt i nedkant av bildet ovenfor hvor nok en scooterløype vil føre oss mot Alta.

Går alt etter planen, og vi har rikelig tid - følger vi den blå originalruten videre sørover før vi snur mot vest som kartet nedenfor viser.

Ved å følge Stabburselva sørover vil man idet man går ut av nasjonalparken møte en scooterløype. Denne planlegger vi å følge dersom vi når frem hit i tide. Løypen går først sørvestover langs vidda i en fin sving som dreier mer og mer mot nord - og setter kursen inn mot Alta.

Finale etappen vises på siste kartutsnittet nedenfor :

Følger vi den planlagte blå ruten hele turen vil vi komme i mål slik kartet ovenfor viser. Scooterløypen slutter der hvor veisystemet overtar.

Har vi derimot måtte ta en alternativ trase som vist tidligere, vil vi komme inn ved vann 390 som du ser oppe til høyre på siste kartblad. Herfra vil vi da gå rett vestover mot Alta.

Dette er ruten i grove trekk. Endringer kan komme underveis, og viktigst av alt; den endelige ruten blir til underveis på turen.

 

Noen tanker, utfordringer hovedmål og delmål underveis »

Det er vanskelig å planlegge en slik tur i detalj, dette av flere årsaker. Vær, føre, snødybde, dagsform og ellers andre uforusette hendelser er faktorer som påvirker de ulike etappenes varighet og lengde. Vi har alikevell gjort oss noen tanker og satt oss noen mål for turen.

Vårt hovedmål er å nå frem til Alta fra Stabbursnes og dette ved å følge en traseen som illustrert ovenfor.

Ruten blir til mens man går, men det kan være lurt å ha en plan i bakhånd. Så får vi se når vi oppsummerer turen i etterkant hvor godt vi treffer med spådommene her for de ulike dagene.

 

 

 

 

Eksterne linker / informasjon :

- 10 dagers værvarsel for Stabbursdalen Nasjonalpark (fra www.yr.no)

- Rune Mattingsdals turbeskrivelse og bilder fra samme ruten gjort sommeren 2004.

- Informasjon om Stabbursdalen Nasjonalpark.

 

 

 

KristenRyeng.Com © 2007 - 2008